ISSN

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Журнал засновано у 2023 році.

Засновник: Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права».

Головний редактор: Гаруст  Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор .

Галузь науки: Юридичні науки,  Публічне управління та адміністрування.

Спеціальності: 081 – Право281 – Публічне управління та адміністрування.

Тип видання: електронне.

Мови видання: українська, польська, німецька, англійська (змішаними мовами).

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів.